* W związku z § 19 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.93 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39, poz. 176 z późn. zm.) oświadczam, że jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, upoważnionym do otrzymywania faktur VAT

* Wyrażam zgodę na wystawianie przez firmę “Oficyna Wydawnicza MAZUR” sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 41/8, 50-077 Wrocław, faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru.