Oficyna Wydawnicza MAZUR jest właścicielem praw wydawniczych do dwóch tytułów prasowych:

  • Samochody Specjalne (ISSN 1428-5495), ukazujące się od 1997 r.,
  • Rotarianin (ISSN 1732-7717), ukazujący się od 2004 r.