Spółka Oficyna Wydawnicza MAZUR działa we Wrocławiu od roku 2002. Jest wydawcą miesięcznika motoryzacyjnego „Samochody Specjalne” i „Dziennika konserwacji urządzenia transportu bliskiego”. W latach 2004-2016 wydawała też dwumiesięcznik „Rotarianin” – czasopismo dla członków organizacji charytatywnej Rotary International.
1 lutego 2005 r. firma Lloyd’s Register Quality Assurance wydała Oficynie Wydawniczej MAZUR certyfikat zatwierdzenia Systemu Zarządzania Jakością nr GDK 0400473, jako zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001, a przedmiot działalności firmy poddany certyfikacji określono jako „wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych”.
Oficyna Wydawnicza MAZUR jest członkiem Wrocławskiej Izby Gospodarczej i laureatem programu „Biała Lista”.

Informacje o spółce:
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 MIRKÓW
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, KRS 0000107944, REGON 932768372, NIP PL 8981996114,
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł